کسب و کار

این وبلاگ به آموزش کسب و کار می پردازد.

کسب و کار

این وبلاگ به آموزش کسب و کار می پردازد.

بایگانی
 • ۰
 • ۰

۲ مورد از مهمترین فرایند ها در کتاب فنون مذاکره

اگر شما هم میخواهید در کسب و کار و درامد زایی خود تغییر ایجاد کنید ما ۲ مورد از مهمترین فرایند در کتاب فنون مذاکره را

برایتان آماده کرده ایم که با عمل به این راه کارها میتوانید مذاکره های بهتری انجام دهید.

تبادل امتیازات،یکی از مراحل مهم فرایند مذاکره است:

طرفین می کوشند در هنگام مذاکره با دادن و گرفتن امتیازها، به نتیجه ای دست یابند که تا حد امکان،خواسته های دو طرف

را تامین می کند.در سیاست،وقتی یکی از احزاب از حزب دیگری حمایت میکند،متقابلا انتظار دارد دیگری از او حمایت کند.در این حالت آن

دو طرف به تبادل امتیاز دست زده اند.ممکن است این کار در عرصه سیاست،با بار منفی همراه باشد.اما در دنیای مذاکره،تبادل

امتیازات  عملی مثبت و از ضروریات پیشرفت مذاکره محسوب میشود.

برای اینکه تبادل امتیازات به خوبی انجام شود:

در مذاکره باید بیش از یک موضوع برای بحث وجود داشته باشد.

اولویت های طرفین در مورد هر یک از موضوعات باید متفاوت باشد.

در مورد هر یک از موضوعات باید بتوان اولویت های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده و تطبیق داد.

در تبادل امتیازات هنری لازم است که میتوان  آن را انعطاف پذیری در عین محکم بودن نامید.

مذاکره کننده باید در مورد موضوعاتی که برایش مهم است محکم باشد اما در عین حال در برابر موضوعاتی که برای وی از اهمیت کمتری

برخوردار است ،از خود انعطاف پذیری نشان دهد.

تصور این امر کمی کمی سخت است که چرا مذاکره کنندگان حتی زمانی که تبادل امتیازات ،میتواند به سادگی منافع آنها را تامین کند،

از انجام این کار طفره میروند.

مذاکره کنندگان گاهی به اشتباه فکر میکنند که خواسته ها و منافع طرف مقابل دقیقا مخالف خواسته ها و منافع آنها بوده و برای اینکه

طرف مقابل به بخشی از خواسته های خود برسد آنهاباید از بخشی از خواسته های خود صرف نظر کنند.

اما این احتمال نیز وجود دارد که طرف مقابل در پی خواسته ها و منافع متفاوتی باشد و همین تفاوت خواسته ها و منافع میتواند به زیر

بنایی برای توافق های بسیار خوب منجر شود.

همزمان چند پیشنهاد مهم را روی میز مذاکره قرار دهید:

یکی از استراتژی هایی که در کتاب فنون مذاکره بکارگیری تمام ظرفیت های مذاکره را تضمین میکند.ارائه چند پیشنهاد همزمان است.

استفاده از این استراتژی ساده است.

قبل از شروع مذاکره ،موضوع مذاکره را به چند موضوع کوچکتر تقسیم کنید.

فرض کنید شما برای مصاحبه استخدامی جهت مذاکره به شرکتی رفته اید ،شما میتوانید نسبت به شرایط خود خواسته هایتان را اولویت بندی کنید.

شما کل خواسته هایتان را ۱۰۰ امتیاز در نظر بگیرید.

و آنها را به بخشهای کوچکتری تقسیم کنید.

مثال:

حقوق(۵۰ امتیاز)

انعطاف پذیری زمان (۲۰)

پرداخت هزینه های آموزشی ضمن خدمت(۱۵)

مرخصی با حقوق(۱۰)

امکان استفاده از دفتر برای کار خصوصی بعد از ساعات اداری(۵)

معمولا حقوق برای تمام افراد از اولویت بیشتری برخوردار است.

همانطور موارد دیگری در فهرست وجود دارد که میتواند بر کیفیت زندگی شما تاثیر گذار باشد.

حالا شما با مذاکره میتوانید فهرستتان را با توجه به ارزش آنها تبدبل کنید.

مثلا اگر مدیر شرکت با یکی از گذینه ها موافقت نکرد میتوانید آن را به حقوقتان اضافه کنید.

من ماهان تیموری هستم و در راه رسیدن به ثروت و آرامش شما را یاری میکنم.

آموزش ۷ جلسه ای زیر را از دست ندهید:

۲ مورد از مهمترین فرایند در کتاب فنون مذاکره

اگر شما هم میخواهید در کسب و کار و درامد زایی خود تغییر ایجاد کنید ما ۲ مورد از مهمترین فرایند در کتاب فنون مذاکره را

برایتان آماده کرده ایم که با عمل به این راه کارها میتوانید مذاکره های بهتری انجام دهید.

تبادل امتیازات،یکی از مراحل مهم فرایند مذاکره است:

طرفین می کوشند در هنگام مذاکره با دادن و گرفتن امتیازها، به نتیجه ای دست یابند که تا حد امکان،خواسته های دو طرف را

تامین می کند.در سیاست،وقتی یکی از احزاب از حزب

دیگری حمایت میکند،متقابلا انتظار دارد دیگری از او حمایت کند.در این حالت آن

دو طرف به تبادل امتیاز دست زده اند.ممکن است این کار در عرصه سیاست،با بار منفی همراه باشد.اما در دنیای مذاکره،تبادل

امتیازات  عملی مثبت و از ضروریات پیشرفت مذاکره

محسوب میشود.

برای اینکه تبادل امتیازات به خوبی انجام شود:

در مذاکره باید بیش از یک موضوع برای بحث وجود داشته باشد.

اولویت های طرفین در مورد هر یک از موضوعات باید متفاوت باشد.

در مورد هر یک از موضوعات باید بتوان اولویت های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده و تطبیق داد.

در تبادل امتیازات هنری لازم است که میتوان  آن را انعطاف پذیری در عین محکم بودن نامید.

مذاکره کننده باید در مورد موضوعاتی که برایش مهم است محکم باشد اما در عین حال در برابر موضوعاتی که برای وی از اهمیت

کمتری برخوردار است ،از خود انعطاف پذیری نشان دهد.

تصور این امر کمی کمی سخت است که چرا مذاکره کنندگان حتی زمانی که تبادل امتیازات ،میتواند به سادگی منافع آنها را

تامین کند،از انجام این کار طفره میروند.

مذاکره کنندگان گاهی به اشتباه فکر میکنند که خواسته ها و منافع طرف مقابل دقیقا مخالف خواسته ها و منافع آنها بوده و برای

اینکه طرف مقابل به بخشی از خواسته های خود برسد آنها

باید از بخشی از خواسته های خود صرف نظر کنند.

اما این احتمال نیز وجود دارد که طرف مقابل در پی خواسته ها و منافع متفاوتی باشد و همین تفاوت خواسته ها و منافع میتواند به زیر

بنایی برای توافق های بسیار خوب منجر شود.

همزمان چند پیشنهاد مهم را روی میز مذاکره قرار دهید:

یکی از استراتژی هایی که بکارگیری تمام ظرفیت های مذاکره را تضمین میکند.ارائه چند پیشنهاد همزمان است.

استفاده از این استراتژی ساده است.

قبل از شروع مذاکره ،موضوع مذاکره را به چند موضوع کوچکتر تقسیم کنید.

فرض کنید شما برای مصاحبه استخدامی جهت مذاکره به شرکتی رفته اید ،شما میتوانید نسبت به شرایط خود خواسته هایتان

را اولویت بندی کنید.

شما کل خواسته هایتان را ۱۰۰ امتیاز در نظر بگیرید.

و آنها را به بخشهای کوچکتری تقسیم کنید.

مثال:

حقوق(۵۰ امتیاز)

انعطاف پذیری زمان (۲۰)

پرداخت هزینه های آموزشی ضمن خدمت(۱۵)

مرخصی با حقوق(۱۰)

امکان استفاده از دفتر برای کار خصوصی بعد از ساعات اداری(۵)

معمولا حقوق برای تمام افراد از اولویت بیشتری برخوردار است.

همانطور موارد دیگری در فهرست وجود دارد که میتواند بر کیفیت زندگی شما تاثیر گذار باشد.

حالا شما با مذاکره میتوانید فهرستتان را با توجه به ارزش آنها تبدبل کنید.

مثلا اگر مدیر شرکت با یکی از گذینه ها موافقت نکرد میتوانید آن را به حقوقتان اضافه کنید.

من ماهان تیموری هستم و در راه رسیدن به ثروت و آرامش شما را یاری میکنم.

آموزش ۷ جلسه ای زیر را از دست ندهید:

 • مهسا فرازمند
 • ۰
 • ۰

افزایش درآمد

افزایش درآمد

با افزایش هزینه ها و بالا رفتن هزینه ها دیگر حقوق ثابت کفاف نمی دهد و باید فکری برای افزایش درآمد کرد.

در بعضی خانواده ها هم مرد و هم زن هر دو شاغل هستند و اکثر افراد حداقل ۵۰ درصد از

زمان خود را صرف کار می کنند.

  افزایش درآمد یکی از دغدغه های جامعه می باشد.

 

اگر هر روز سخت کار کنید و هیچ استراتژی برای افزایش درآمد خود نداشته باشید فقط سخت

کار کرده اید.

قصد شما از افزایش درآمد چیست ؟ 
آیا اهدافتان برایتان روشن است؟

آیا از خودتان پرسیده اید چرا افزایش درآمد ندارید ؟

 

رکود اقتصادی در ایران

 

با توجه به موقعیت کشورمان که در رکود اقتصادی می باشد و هزینه ها بالا رفته اند و

حتی میزان حجم تولیدات به علت رکود اقتصادی نسبت به حجم مصرف کاهش یافته است.

میزان ریسک افزایش یافته و جامعه رو افزایش بی کاری می باشد.

 

اما با وجود رکود های اقتصادی افرای هم نیز هستند که درآمدشان در حال افزایش است

و به میلیونر ها اضافه می شوند.

 

که شما هم می توانید یکی از آن افراد باشید.

 

این افراد به خوبی فرصت ها را می بینند و اصول کسب و کار را رعایت می کنند 

 

۱۰تکنیک های افزایش درآمد

 

 1. اهداف مالی تان را تعیین کنید
 2. برای کمک به اعضای خانواده به دنبال راهکارهای غیر مالی باشید.
 3. یک برنامه برای خرج و برج خود بریزید.
 4. در مقابل وسوسه فروشندگان به خرید اجناسشان مقاومت کنید.
 5. گاهی باید نه بگویید.
 6. خرج های خود را ارزیابی کنید.
 7. از بیش از یک منبع پول درآورید
 8. کسب و کارخودتان را راه اندازی کنید.
 9. از افتتاح حساب مالی مشترک خوددداری کنید
 10. خودتان را تشویق به پرداخت بدهی ها کنید.

 

 

چگونه با پس اندازمان سرمایه گذاری کنیم؟

 

وقتی که اسم از سرمایه گذاری می شود ذهن سمت ذخیره پول در بانک و جمع آوری و خرید سکه

و طلا می رود.

اما این روش دیگر در این دوران کاربردی ندارد و بسیار قدیمی شده است و نمی توان روی این

نوع سرمایه گذاری حساب کرد.

درمورد سرمایه گذاری در املاک انتقادات بسیاری وجود دارد .

 

سرمایه گذاری در املاک فرصت بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری می باشد .که به طور روشن

در کلوپ میلیاردر ها آموزش روش های سرمایه گذاری در املاک با کمترین سرمایه را قرار داده ایم.

 

وقتی پس انداز می کنید به نیت سرمایه گذاری پس انداز کنید نه روز مبادا. که این باور و نیت شما

در سرمایه گذاری شما بسیار تاثیر گذار است به طوری که می تواند مسیرتان را تغییر دهد.

 • مهسا فرازمند
 • ۰
 • ۰


فنون مذاکره بازاریابی فنون مذاکره بازاریابی نیز مانند دیگر مذاکره ها نیازمند کسب مهارت است . در همه مذاکره ها منفعت و سود هدف اصلی است و برای دستیابی به آن باید تمام نکات لازم برای هرچه بهتر شدن مذاکره را آموخت. در مذاکرات ،تمام نقطه نظر ها و خواسته ها باید مشخص و برنامه ریزی شده باشد شخص مذاکره کننده باید دارای ویژگیهای مناسب برای مذاکره باشد و از تخصص چگونگی ارتباط با طرف مقابل برخوردار باشد. هر مذاکره ای دارای اطلاعاتی است که فرد مذاکره کننده باید قبل از مذاکره آنها را جمع آوری کند،چه در مورد نیاز ها و خواسته های خود و چه در مورد خواسته ها و نیازهای احتمالی طرف مقابل. برای انجام یک مذاکره موفق ، در زمینه های بازاریابی و فروش پس از تعیین اهداف،باید موضوعات مورد بحث در آن جلسه را مشخص کنید. شروع مذاکره بازاریابی: شروع هر مذاکره ای مهمترین قسمت آن مذاکره است ،چگونگی شروع مذاکره بسیار مهم است و معمولا انرژی زیادی از ما میگیرد،چرا که ذهن طرف مقابل از همان ثانیه های اول برداشت خود را از رفتار و طرز برخورد و چگونگی صحبت کردن ما میکند.شما باید شروع مذاکره را به بهترین شکل انجام دهید برای مثال: لحن صحبت کردن ،چگونگی بیان مطلب ،زبان بدن(حرکات چهره و بدن)،شمرده حرف زدن،سرعت مناسب در کلمات برای شروع مذاکره بسیار مهم است زیره ذهن طرف مقابل بین ۳ الی ۶ ثانیه در مورد شما قضاوت میکند و تغییر این برداشت کار ساده ای نیست. در مطرح کردن موضوع اصلی مذاکره عجله نکنید ،شما میتوانید با یک گپ دوستانه و محترمانه مراحل پیش مذاکره(۵ الی ۱۰ دقیقه) را انجام دهید و این زمان مناسبی است با آشنایی در مورد خصوصیات طرف مقابل،شما با این پیش مذاکره مرحله مهمی از مذاکره را پشت سر میگذارید،سعی کنید خواسته خود را برای طرف مقابل در قالب یک سوال دوستانه بپرسید. محصول یا خدمات خود را برای فرد مقابل تبدیل به یک احتیاج بکنبد،و از مشکلات کمبود آن و سود های حاصل از آن صحبت کنید. گزینه های دیگر را مورد استفاده قرار دهید شما قبل از اینکه در مذاکره حاضر شوید باید تمام گزینه ها را مشخص کرده و آن را به ترتیب اولویت دسته بندی کنید و آنها را به همان ترتیب معرفی کنید. میتوانید با همراه داشتن یک تبلت محصولات خود را به تصویر بکشید. تصویر روی ذهن مشتری تاثیر مثبت میگذارد و احتمال توافق در مذاکره بسیار بالا میرود. پل های پشت سر طرف مقابل را خراب نکنید اگر در مذاکره ،از طرف مقابلتان جواب دروغی شنیدید هرگز به رویش نیاورید و وانمود کنید که متوجه دروغ او نشده اید،چون از این کار سودی حاصل نمیشود شما فقط پل های پشت سرش را خراب میکنید و را برگشتی برایش نمیگذارید. من ماهان تیموری هستم و در راه رسیدن به ثروت و آرامش شما را یاری میکنم.
 • مهسا فرازمند
 • ۰
 • ۰

براستی چه احساساتی افراد را از منطقه راحتی آنها خارج میکند؟

هیچ کسی به اندازه ی من مشکلات ذاتی و درونی, در تغییر عادات قدیمی و همیشگی ( عادت بد ) را درک نمیکند . اما عادت های ما با تغییر نگرش ما  شروع به تغییر میکنند . بسیاری از ما یک تغییر و تحول عظیم را تجربه نمی کنیم.

نه، برای بسیاری از ما تغییر به صورت فرآیند تکاملی از تغییرات تقریبا غیر قابل مشاهده میباشد. ما فقط به هدایت خودمان در مسیر درست، با ایجاد  یک یا دو عادت بهتر ادامه می دهیم.

اما واقعا چه چیزی باعث می شود ما بنشینیم وفکر کنیم؟ چه چیزی باعث میشود ما عادات قدیمی را شناسایی کنیم و در مورد آنها اقدام کنیم؟

احساس انزجار

تصمیم گیری در شرایط دشوار.

میل و آرزویی که شعله ی آن خاموش نمی شود.

عزم و اراده که یا انجام بده یا بمیر.

احساسات ، قدرتمند ترین نیروها دردرون ما هستند. تحت قدرت احساسات، انسان می تواند قهرمانانه ترین کارها (و همچنین وحشیانه ترین آنها را نیز) انجام دهد. تمدن تا حد زیادی، می تواند به عنوان هدایت هوشمند احساسات انسانی تعریف شود. احساسات, سوخت  و ذهن, کاپیتان کشتی است، که این دو باهم, کشتی پیشرفت و تمدن را به حرکت در می آورند.

در این گزیده ی کتاب ۷ استراتژی برای ثروت و شادی، جیم ران ، چهار احساس اساسی را که می تواند باعث آغاز اقدامات باور نکردنی شود توصیف مینماید. روزی که شما این احساسات را هدایت کنید تا میل و آرزویتان را شعله ور سازند, روزی است که شما زندگی اتان را تغییر می دهید.

اولین عامل در ترک این عادت بد

 1. انزجار

هیچکس معمولا واژه “انزجار” را با اقدام مثبت , یکسان فرض نمیکند. اما اگر این انزجار بدرستی جهت بگیرد، می تواند زندگی فرد را تغییر دهد. فردی که احساس انزجار میکند به نقطه بدون بازگشت رسیده است. او آماده است که زندگی را به چالش بکشد و بگوید “دیگه بریدم!” این کلمه ای بود که من پس از بسیاری تجارب تحقیر آمیز گفتم. در ۲۵ سالگی به خودم گفتم: “من نمی خواهم دیگر به این شیوه زندگی کنم. من از شکست خوردن و شرمسار بودن و دروغ گفتن خسته شده ام “

 بله، احساس سازنده ی نفرت زمانی بوجود می آید که شخصی به خودش بگوید: “دیگر بس است.”

آنها از معمولی بودن خسته شده اند. آنها ازاحساسات بیمارگونه و دردناکِ  ترس، درد و تحقیر به ستوه آمده اند. آنها تصمیم میگیرند که دیگرنمی خواهند به این شیوه زندگی کنند. آن روز را به هرگونه ای که دوست دارید بنامید، روزِ” دیگه نمیتونم تحمل کنم”،  روزِ”دوباره هرگز”, روزِ، “دیگه بس است”.

هر چه که آن را بنامید, قدرتمند است! هیچ چیزی در زندگی به اندازه ی احساس انزجارِ ناراحت کننده , نمیتواند متحول کننده ی زندگی باشد.

دومین عامل در ترک این عادت بد

 1. تصمیم گیری

بسیاری از ما باید در شرایطی قرار بگیریم تا مجبور شویم و تصمیم بگیریم. و زمانی که به این نقطه میرسیم، باید با احساسات متضادی که در هنگام تصمیم گیری بوجود می آید مواجه شویم. ما به نقطه ای که جاده به چند راه تقسیم میشود رسیده ایم. حالا این نقطه می تواند دو راهی، سه راهی و یا حتی نقطه ای باشد که جاده به چهار راه منشعب میشود. جای تعجب ندارد که در این مواقع ,  تصمیم گیری می تواند باعث ناخوشی ما گردد، ما را تا نیمه های شب بیدار نگه دارد و یا باعث شود از شدت نگرانی غرق در عرق سرد شویم. تصمیم گیری هایی که زندگی را متحول میکنند را می توان به جنگ درونی تشبیه نمود. ارتش های رودرویی از احساسات، که هر کدام دارای مهمات جنگی خود میباشند که جهت برتری بر ذهن ما با یکدیگر میجنگند. و نتیجه ی تصمیم گیری ما، چه جسورانه باشد  و چه از روی  ترس، چه در مورد آن به خوبی فکر شده باشد و یا ناگهانی و بدون فکر باشد، میتواند یا منجر به انجام دادن آن کار و یا عدم انجام آن شود. من در مورد تصمیم گیری توصیه ای به شما ندارم جز این که:

هر آنچه که می خواهید انجام دهید، فقط در جاده و درآن نقطه ای که جاده چند راهی میشود توقف نکنید. تصمیم بگیرید. اتخاذ تصمیم غلط به مراتب بهتر از عدم تصمیم گیری است. همه ی ما باید با آشفتگی های عاطفیمان مواجه شویم و احساساتمان را تحت کنترل در آوریم.

سومین عامل در ترک این عادت بد

 1. میل و آرزو

چگونه یک فرد میتواند میل و آرزو بدست آورد؟

من فکر نمیکنم بتوانم به این سوال بطور مستقیم جواب دهم چرا که راههای بسیاری وجود دارد.اما من دو چیز را در مورد میل و آرزو میدانم:

۱: از درون سرچشمه میگیرد نه از بیرون.

۲: توسط نیروهای خارجی میتواند بوجود آید.

تقریبا هر چیزی می تواند باعث بوجود آوردن میل و آرزو شود. این موضوع به همان اندازه که به زمان مربوط است به آماده سازی نیز مربوط میگردد. ممکن است آهنگی در قلب شما ایجاد کشش کند. میتواند یک سخنرانیِ به یاد ماندنی باشد میتواند یک فیلم، گفتگو با یک دوست،و یا یک تجربه تلخ باشد. حتی یک کتاب و یا یک مقاله مانند این مقاله می تواند مکانیسم درونی را تحریک کند تا یک فرد بگوید”من همین الان میخوامش!”

بنابراین، در حالی که در جستجوی میل و آرزویی ناب و خالص هستید که بتواند احساسات شدید شما را برانگیخته کند ، از ورود هر تجربه ی مثبت به زندگیتان استقبال کنید . دیواری برای حفاظت از خودتان دربرابر تجربه های زندگی بر پا نکنید. همان دیواری که ناامیدی ها را در پشت خود نگه میدارد از تابش تجارب غنی نیز به زندگی شما جلوگیری میکند. بنابراین اجازه دهید زندگی ، شما را لمس کند. لمس بعدی می تواند آن اتفاقی باشد که زندگی شما را کاملا متحول کند.

و اما چهارمین عامل در ترک این عادت بد

 1. عزم و اراده

عزم و اراده می گوید: “من انجام می دهم.” این دو واژه در میان قدرتمند ترین واژه ها می باشند. من انجام میدهم. هنگامی که کسی تصمیم میگیرد که “انجام  بده یا بمیر،” هیچ چیز نمی تواند او را متوقف کند.

کوهنورد می گوید، “من به کوه صعود خواهم کرد. به من گفته اند که ارتفاع بسیار زیادی دارد ومسافت زیادی باید برای صعود طی کنم، شیب بسیار تندی دارد، بسیارپر صخره است وصعود ازآن خیلی دشوار است. اما این کوه من است. من به آن صعود خواهم کرد. شما به زودی مرا خواهید دید که از آن بالا برای شما دست تکان میدهم و یا دیگر هرگز مرا نمی بینید، زیرا من برنخواهم گشت، مگر اینکه به اوج قله برسم. “چه کسی می تواند با چنین عزمی مقابله کند؟

هنگامی که با این اراده ی آهنین روبرو شدم، متوجه شدم که در این هنگام , زمان، سرنوشت وشرایط , جلسه ای فوری با یکدیگر تشکیل میدهند و تصمیم می گیرند که  “ما باید به او اجازه دهیم که به رویایش برسد. او دارد میگوید که قصد دارد به آنجا برسد و یا در غیر این صورت بمیرد “

تا کنون بهترین تعریفی که در مورد “عزم واراده” شنیده ام از یک دختر مدرسه ای در شهر فاستر، کالیفرنیا بود. چند سال پیش، من به گروهی از بچه های باهوش در دبیرستانی در مورد موفقیت,  سخنرانی می کردم . من سوال کردم : «چه کسی می تواند به من بگوید ” عزم و اراده” به چه معناست؟ “چند نفر دستشان را بالا بردند، و من تعدادی تعاریف بسیار خوب دریافت کردم. اما آخرین جواب بهترین بود. یک دختر خجالتی از پشت سالن بلند شد و با صدای آرامی گفت ، “من فکر می کنم عزم و اراده یعنی به خودتان قول دهید که هرگز تسلیم نشوید.”

 خودشه! ، بهترین تعریفی که تا کنون شنیده ام: به خود قول دهید که هرگز تسلیم نشوید.

در مورد آن فکر کنید! کودک چه مدت باید تلاش کند تا بتواند راه رفتن را بیاموزد؟ قبل از اینکه به کودک بگویید شانس تو برای راه رفتن دیگه تموم شده ,چقدر به او زمان میدهید تا راه رفتن را یاد بگیرد “. می گویید  مسخره است؟معلوم است که مسخره است.هر مادری میگوید :کودک من به تلاش خود ادامه میدهد تا بالاخره راه رفتن را یاد بگیرد.جای تعجب ندارد چون همه بالاخره راه می روند.

درس مهمی در این جا وجود دارد. از خودتان بپرسید، “چه مدت باید کار کنم تا رویاهای من به حقیقت بپیوندند؟” من پاسخ را به شما میگویم، “تا هرزمانی که طول بکشد.” این چهار احساس تمام آن چیزی است که به آن نیاز دارید.

 

منبع : تیم آموزشی ماهان تیموری 

 • مهسا فرازمند
 • ۰
 • ۰


نکات برندهای معروف دنیا درسال ۲۰۱۶

ارزش برندتجاری۱۴ درصد سالیانه  و ۱۲۶ درصد بعد از یک دهه ی  پر تلاطم  و آشفته افزایش می یابد.

دوستان عزیز تیم آموزشی ماهان تیموری

بسیار مفتخرم که نسخه مربوط به دهمین سالگرد ۱۰۰ برند برتر دنیا BrandZ™ را با شما به اشتراک می گذارم.

یکی از سوالاتی که مردم به دنبال یافتنش در نتایج اخیر BrandZ™ هستند، این است که این برندها چگونه به چنین ارزشی

دست یافته اند. با سابقه ۴۰ ساله ای که در این زمینه داریم، جواب این است که یک برند موفق سه مولفه اصلی دارد.

ارزش و ارتباط یک برند با زندگی ما چیست؟

تفاوت آنها با رقبا چیست؟

و چه طور برندی را حتی با وجود معروف بودن وبرجسته بودنش می شناسیم و بدان اعتماد می کنیم.

این موضوع با جزئیات دقیق توسط تحلیلگر بازارها، Nigel Hollis درمقاله اش در مقالات یگر وب سایت بررسی شده

است.

برایم جای تعجب نیست که شماره یک برندی  است که راهکارها را به شکلی معنادار، متفاوت و برجسته ، به تصویر

کشیده است. 

اپل، با تمرکز مستمر خود روی تجربه مصرف کننده،همان طور که  با راه اندازی و موفقیت آیفون ۶ نشان داده شده، با

افزایش ۶۷ درصدی در ارزش برند به جایگاه اول بازگشته است.

بزرگترین “جهش کننده”، فیس بوک، باافزایش ارزش ۹۹ درصدی به دلیل موفقیت در پولی کردن و فروش متقابل  پلت

فرم هایش می باشد. Alibaba نیز رقیب تازه وارد است که اگر چه عمدتا در چین حال فعالیت می کند ولی طرح های بین

المللی دارد.

در لیست طبقه بندی امسال شاهد تغییرات حرکتی جالبی در طبقه بندی ها بوده ایم  که برندهای  فن آوری اطلاعات و

ارتباطات به وضوح به مسیر رو به رشد خود ادامه می دهد  و این امر  نشان دهنده پتانسیل بالای پیشرفت و ترقی

مستمر آنها در آینده می باشد. بر اساس داده هایمان ، پیش بینی می کنیم که کماکان شاهد عملکرد قوی برندهای مانند

اپل ، فیس بوک، گوگل و Verizon، و همچنین Telstra  باشیم که در سال ۲۰۱۵ به رتبه بندی وارد شده است.

ارزش  ۱۰۰برند برتر $۳٫۳ تریلیون دلار می باشد که ۱۴ درصد به تنهایی در سال گذشته افزایش داشته است.

ارزش برند دارای اهمیت است چون برندهای با ارزش باعث ایجاد بیزنس های موفق می گردند.

در طی ده سال گذشته پرتفوی BrandZ Strong Brands از نظر ارزش ۱۰۲٫۶% افزایش داشته است.

در مقابل، شاخص جهانی MSCI که شاخص توزین ذخایر جهانی است، تنها ۳۰ درصد آن را فراخوان نموده است.

به عبارت دیگر، ۱۰۰ دلار سرمایه گذاری در پرتفولیوی  BrandZ™ در ده سال پیش برابر با ارزشی معادل ۲۰۳ دلار امروزه

خواهدداشت(اگر در MSCI سرمایه گذاری کرده باشد)

مزایای سرمایه گذاری برندهایی که ۱۰ سال پیش شاهدشان بوده ایم، احتمالا در دهه های بعد عیان تر و آشکارتر هم

خواهد شد. 

اختلال در بازار و تغییر طرز فکر مصرف کنندگان موجب ایجاد و دوام موفقیت  تجاری یک کسب و کار می شود.

مقاله مدیر جهانی BrandZ™ یعنی Doreen Wang را در در دیگر مقالات کسب وکار وب سایت آموزشی ماهان

تیموری ملاحظه نمایید تا در این مورد بیشتر بیاموزید.

آموزش ۷ جلسه ای زیر را از دست ندهید:

با عرض پوزش در بارگیری مشکلی رخ داده است.

 

نوشته برندهای معروف دنیا اولین بار در ماهان تیموری |روانشناسی ثروت |کسب و کار پدیدار 

 • مهسا فرازمند
 • ۰
 • ۰


 • تاثیر چگونگی ارتباط اولیه در متقاعد کردن دیگران بسیار زیاد است .

  این برخورد اولیه به طوری است که فرد مقابل به شدت تحت تاثیر آن قرار میگیرد و از شما نسبت

  به برخوردتان در ذهن یک تصویر میسازند و تا انتهای مذاکره در ذهن میماند و عوض کردن آن تصور

  در اواسط مذاکره کار بسیار دشواری است.

  این برداشت،  طی تحقیقاتی که بسیاری از محققان انجان داده اند تنها در حدود ۱۲ ثانیه شکل میگیرد و

  حتی برخی از محققان آن را به کوتاهی ۳ ثانیه دانسته اند.

  اما مسلم است که اگرچه این مدت زمان برای برداشت کوتاه است،اما این مدت کوتاه میتواند در طول

  مذاکره، بر رفتار و گفتار طرف مقابل تاثیر بگذارد و برداشت متفاوتی را از گفته ها و رفتار شما داشته باشد.

  فرض کنید شما جهت شرکت در سمیناری بعد از ورود به سالن یک صندلی خالی پیدا میکنید و کنار فردی

  غریبه مینشینید.با نگاه به او برای اولین بار مغز شما هزاران محاسبه انجام میدهد:

  آیا میتوان به این فرد نزدیک شد یا باید از او اجتناب کرد.؟

  آیا به حال من ضرر دارد یا به من کمک میکند؟

  به همین سادگی در همان ثانیه های اول در مورد آن شخص قضاوت میکنید. بعد از مدتی که با او آشنا

  شوید تصورات شما نسبت به آن فرد عوض میشود اما به هر حال برداشت اولیه شما برای مدتی

  طولانی ذهنتان را درگیر کرده و در ذهنتان میماند.

  اما این را بدانید که فقط شما نیستید که این برداشت را از طرف مقابلتان میکنیدو او را قضاوت میکنید،

  او هم نیز در برداشت اولیه اش از شما همین قضاوت را انجام داده است.

  اصلاح برداشت اولیه برای متقاعد کردن دیگران کار ساده ای نیست و زمان و تلاش زیادی میخواهد.

  پس برای متقاعد سازی دیگران برداشت طرف مقابل از شما اهمیت بسیار زیادی دارد.

  اگر سعی کنید که در اولین ثانیه ها نظر مثبت مخاطبتان را جلب کنید. بخش مهمی از مسیر متقاعد

  کردن دیگران را پشت سر گذاشته اید.گاهی ساعتها طول میگشد که تاثیر چند ثانیه اول و نخستین

  برداشت را از بین ببرید.

  نمیتوانید ذهن طرف مقابل را از قضاوت در اولین برخورد بازدارید، پس فقط یک راه دارید :

  باید اولین ثانیه های هر نوع ارتباط را با مهارت لازم کنترل کنید.تمام تلاشتان را بکنید که تاثیر

  مثبت بر ذهن طرف مقابلتان بگذارید

  طی تحقیقاتی نشان میدهند که رفتارهای ظاهری و غیر کلامی در نخستین برداشت تاثیر بیشتری

  از لحن بیان دارد.

  پس برای ایجاد یک برداشت اولیه مثبت نکاتی را برایتان توضیح میدهم:

  • لبخند را فراموش نکنید:

  لبخند قدرتمندترین ابزار برای ایجاد برداشت خوب و مثبت در متقاعد کردن دیگران است.وقتی

  دیگران لبخند شما را میبینند احساس میکنند که با فردی قابل اعتماد و دوست داشتنی روبه رو هستند.

  • رفتارتان را کنترل کنید و به تاثیر آن آگاه باشید:

  رفتارتان باید دوستانه،جذاب و احترام آمیز باشد.برای ایجاد این احساس از زبان بدن،حرکات صورت

  و لحن بیان کمک بگیرید.

  اصلا ژست تهجمی به خود نگیرید.فاصله مناسب با طرف مقابل را حفظ کنید.

  • محکم و اسوار دست دهید:

  دست دادن یکی از سریع ترین راه های برقراری ارتباط است.دست دادن محکم شما را جسور و

  مورد اعتماد نشان میدهد.

  • ارتباط چشمی برقرار کنید:

  هنگامی که در حال صحبت کردن با کسی هستید نگاه کردن به چشم او باعث ایجاد اعتماد میشود برای

  اینکه این کار را به راحتی انجام دهید خود را موظف کنید که رنگ چشم طرف مقابل را تشخیص و به

  خاطر بسپارید.اعتماد به نفس داشته باشید و آن را نشان دهید.

  • لباس مناسب به تن کنید:

  لباس اولین مشخصه ظاهری است که توجه توجه طرف مقابل را به خود جلب میکند.این شمارا فردی

  منظم و هوشیار نشان میدهد.

  • نشان دهید که شنونده خوبی هستید:

  نشان دهید که میخواهید حرف ها،نظرات و خواسته های طرف مقابل را بشنوید. اسم طرف مقابل را

  به زبان بیاورید سعی کنید از قبل اسم او را بدست آورید و او را با اسمش صدا بزنید.انسانها از شنیدن

  اسم خود احساس آرامش و اطمینان میکنند و از لحاظ ذهنی کمتر در وضعیت دفاعی قرار میگرند.

  • هرگز تاخیر نکنید:

  تاخیر دشمن برداشت اولیه مثبت است. به هیچ عنوان با تاخیر برای ملاقات حاضر نشوید چو باعث

  میشود که قبل از اینکه ارتباط شروع شود شما را یک فرد بی نظم و بی ملاحظه بدانند.

  من ماهان تیموری هستم و در راه رسیدن به ثروت و آرامش شما را یاری میکنم.

  آموزش ۷ جلسه ای زیر را از دست ندهید:

  با عرض پوزش در بارگیری مشکلی رخ داده است.

   

   

   

   

  نوشته تاثیر برداشت اولیه در متقاعد کردن دیگران اولین بار در ماهان تیموری |روانشناسی ثروت |کسب و کار پدیدار شد.

 • مهسا فرازمند
 • ۰
 • ۰


دوستان رعایت تقویت رفتار در انواع مذاکرات به شما کمک میکند نتیجه های بسیار متفاوت و عالی بگیرید.

اصل تقویت رفتار :

هر زمان که میخواهید مذاکره کننده رفتار مشخصی را بیشتر تکرار کند از اصل تقویت رفتار استفاده کنید.

در طول مذاکره افراد رفتارهای متعددی از خود بروز میدهند،برخی از آنها مفید و خوشایند، بعضی ها مخرب

و آزار دهندهدر حالت ایده آل دوست داریم طرف مقابل رفتاری را از خود بروز دهد که مذاکره را بهبود بخشد.

سریع پاسخ دهید:

وقتی قرار است رفتار طرف مقابل را تقویت و تشویق کنید،تاخیر فقط در حد چند ثانیه باید باشد.

اگر بعد از چند دقیقه لبخند بزنید و سر خود را تکان دهید،فرصت تقویت رفتار طرف مقابل را از دست داده اید.

در رفتار خود ابهام نداشته باشید:

پاسخ مثبتی که به طرف مقابل میدهید باید ساده ، شفاش و  قطعی باشد.

تحسین رفتار او از ته قلب ،لبخندی عمیق تماس چشمی و تایید صحبتهای او با تکان دادن سر این ویژگی ها را دارد.

رفتارهای طرف مقابل را تایید کنید نه تفکر او را:

از این تایید برای نگرشها و تمایلات طرف مقابل استفاده نکنید.مثلا اگر طرف مقابلتان صادقانه صحبت میکند تلاش

نکنید که برای تایید از این اصل استفاده کنید.ولی اگر فردی در مذاکره پرونده ای را روی میز گذاشت و عملکرد و یا

گزارش های مربوط به موضوع مورد مذاکره را در آن شرح داد ،موقع آن است که از این اصول تایید و تقویت رفتار

استفاده کنید ،این اصل را شما در انواع مذاکرات میتوانید استفاده کنید.

اگر یک بار رفتار طرف مقابل را تشویق و تایید کنید و بار دیگر هیچ عکس العملی نشان ندهید یا عکس العمل منفی نشان

دهید.موجب سر در گمی طرف مقابل مقابل خواهید شد.

پس سعی کنید در انواع مذاکرات همیشه رفتاری یکنواخت و سازگار از خود بروز دهید.

همه این رفتارها بدون اینکه امتیازی به طرف مقابل داده شود احساس همکاری را در فرد ایجاد میکند.

به دنبال نقاط مشترک و شباهت هایی  بین خود و طرف مقابلتان بگردید.افراد هر موقع برای اولین بار همدیگر را ملاقات

میکنند ،به دنبال نقاط مشابه با طرف مقابل میگردند.و پرسشهایی نظیر:

شما اهل کدام شهرین؟

در کدام دانشگاه درس خوانده اید؟

همگی با هدف جستجوی نقاط مشترک بین طرفین انجام میشود.

 ذهن ما برای جستجوی نقاط مشترک و مشابه با سایر انسانها برنامه ریزی شده است.

معمولا ما برای شناسایی شخص مقابل که آیا دوست ماست یا دشمن،فرصت است یا تهدید به بررسی شباهتهای موجود

متوسل  بود مشویم.

احساس میکنیم کیس که با ما شباهت دارد،هم خون و هم خانواده ماست و احتمالا به نفع ما کار خواهد کرد.

در مذاکره نیز رفتاری مشابه با همین وجود دارد.در مذاکره هم افراد دنبال نقاط مشترک و مشابه میگردند.و در واقع

بازی جستجوی مقابل یکی از بازیهای مقدماتی مذاکره است.

انسانها با کسانی که احساس میکنند مشابه خودشان هستند رفتارهی مبتنی بر همکاری انجام میدهند.

من ماهان تیموری هستم و در راه رسیدن به ثروت و آرامش شما را یاری میکنم.

آموزش ۷ جلسه ای زیر را از دست ندهید:

با عرض پوزش در بارگیری مشکلی رخ داده است.

 

 

 

نوشته تقویت رفتار طرف مقابل در انواع مذاکرات اولین بار در ماهان تیموری |روانشناسی ثروت |کسب و کار پدیدار شد.

 • مهسا فرازمند
 • ۰
 • ۰


 • شروع کردن جیم رون

  جیم ران:برنامه ی شما هرچه که باشد،همین امروز شروع کنید.

  شروع کردن جیم رون به خودتان ثابت کنید که دیگروقت انتظار کشیدن و امید داشتن به سرآمده است و هم اکنون،ایمان و عمل مورد نیاز است.
  دانش تغذیه شده با احساس، برابر عمل است. عمل ،عنصر مورد نیاز برای تضمین نتایج میباشد. تنها عمل می تواند باعث ایجاد عکس العمل شود و تنها اقدام مثبت می تواند واکنش مثبت تولید کند.
  با همه آن چه که گفته شد، هنوز افراد بسیاری وجود دارند که درواقع به اظهارات مثبت دل میبندند.
  ضرب المثل معروفی هست که میگوید “ایمان بدون عمل، در خدمت هیچ هدف مفیدی نیست” و چقدر این موضوع درست است! زمانیکه اظهارات مثبت به عنوان ابزاری برای ایجاد عمل استفاده شود ؛هیچ چیز بدی در مورد آنها وجود ندارد.با تکرار اظهارات مثبت برای تقویت یک برنامه منظم،آنها می توانند به ایجاد نتایج فوق العاده کمک نمایند. اما همچنین ، خط بسیار باریکی بین ایمان و حماقت وجود دارد. ببینید، اظهارات مثبت بدون اقدام،می تواند آغاز خودفریبی باشد. 
  و برای خوشبختی شما،این امر کمی بدتر از خود فریبی است. مردی که رویای ثروت در سردارد و در عین حال، روزانه به سمت فاجعه مالی گام بر میدارد و زنی که آرزوی شادی میکند و در عین حال افکاری دارد و اعمالی انجام می دهد که او را به سمت ناامیدی سوق میدهد، هر دو قربانی این امید واهی هستند – که نتیجه ی اظهارات مثبتِ بدون عمل می باشد. چرا؟ چون واژه ها تسکین دهنده هستند و مانند مواد مخدر، ما را به حالت خوشایندی از آرامش فرو میبرند.
  شروع کردن جیم رون
  این جمله را به یاد داشته باشید: برای پیشرفت، شما باید واقعا شروع کنید!

  با عرض پوزش در بارگیری مشکلی رخ داده است.

  شروع کردن جیم رون


  شروع کردن جیم رون

  نکته کلیدی این است که همین امروز،یک قدم بردارید. این پروژه هرچه که باشد، امروز شروع کنید.
  همین امروز شروع به پاک کردن کشوی میزتان کنید.همین امروز اولین هدفتان را تعیین کنید .

  همین امروزشروع به گوش دادن فایل های انگیزشی کنید .همین امروز شروع به واریز پول به حساب جدید “سرمایه گذاری برای ثروت” خود کنید .
  همین امروز نامه ای که مدت ها پیش باید مینوشتید را بنویسید. همه می توانند! حتی یک فرد بدون هیجان می تواند شروع به خواندن کتاب های الهام بخش بکند.چند حرکت در جهت تعهد جدیدتان برای زندگی خوب انجام دهید. ببینید چه تعداد فعالیت برای تعهد جدیدتان برای داشتن زندگی بهتر نیاز دارید.همه ی آنها را مشخص کنید! از کشش رو به پایین جاذبه فرار کنید.
  پیشروی خود را شروع کنید. به خودتان ثابت کنید که دیگروقت انتظار کشیدن و امید داشتن به سرآمده است و هم اکنون،ایمان و عمل مورد نیاز است.

  امروز،روز جدیدی است، آغاز تازه ای برای زندگی جدید شماست. با داشتن نظم و انضباط، از اینکه تا چه حد قادر به پیشرفت هستید،شگفت زده خواهید شد. چه چیزی برای از دست دادن دارید جز احساس گناه و ترس از گذشته؟

  اکنون، من به شما این چالش را پیشنهاد میکنم: ببینید در این اولین روز از آغاز جدیدتان ،چه تعداد کارهایی را میتوانید  شروع کنید و ادامه دهید.
  تهیه شده در تبم آموزشی ماهان تیموری

  مترجم:شهلا ثریاصفت

  توصیه میکنیم این کتاب را مطا لعه کنید:

  با عرض پوزش تصویر کتاب مهارت درخواست کردن نمایش داده نمی شود

  شروع کردن جیم رون

  نوشته همین امروز شروع کردن جیم رون اولین بار در ماهان تیموری |روانشناسی ثروت |کسب و کار پدیدار شد.

 • مهسا فرازمند
 • ۰
 • ۰

 • این ۷کار را در اوقات فراغت خود انجام دهید.

  عادات دارای بهره وری کمتر خود را با عادتهای سودمند تر جایگزین کنید تا مانند یک کارآفرین موفق باشید.

  لری آلتون

  آیا می دانستید شکست  کسب و کار های نوپا حدود چهار برابر بیشتر از موفقیت آنهاست؟ آیا می دانید چرا ایجاد کسب و کار موفق بسیار سخت است ؟ این امربه عوامل متعددی وابسته است، که یکی از آنها می تواند نحوه ی گذراندن اوقات فراغت بنیانگذاران کسب و کار باشد.

  کارایی وبهره وری ایجاد شده در اوقات فراغت اغلب منجر به موفقیت در تلاش حرفه ای شما میشود، افراد موفق وقت آزاد خود را صرف کارهای بهتری از استراحت کردن بر روی کاناپه و یا وقت گذرانی در پای برنامه های تلویزیونی و تماشای طولانی مدت آنها مینمایند.

  اگر شما بدنبال موفقیت و کارآفرینی میباشید، باید به اینکه چگونه وقتتان را در بیرون از دفتر کارتان میگذرانید نگاهی دقیق تر بیندازید. و برخی از عادت های با بهروه وری کمتر را با عادات سودمندتر جایگزین نمایید.

  1. ورزش

  ورزش هم برای جسم و هم ذهن مفید میباشد. با توجه به مطالعات مختلف، افرادی که پنج بار در هفته، روزی ۳۰ دقیقه ورزش میکنند ، داری سلامت مغزی بهتری، از جمله متعادل بودن خلق و خوی، استرس کمتر، خلاقیت بیشترو تفکر روشن تر میباشند. ورزش بهترین کار برای هشیار و سر زنده بودن در حین کسب و کار میباشد.

  1. سرگرمی

  آیا تا به حال دقت کرده اید که برخی از موفق ترین افرادی که میشناسید سبک زندگی جالبی در خارج از محل کار دارند. و این امر تا حد زیادی به سرگرمی های شخصی که آنها برای لذت بردن انتخاب میکنند بستگی دارد. سرگرمی از بین برنده ی استرس بوده و منبع بسیار خوب خلاقیت میباشند.

  1. آموزش

  موفقیت اغلب به معنای پرورش عشق به یادگیری میباشد. اگر شما می خواهید الهام بخش درونتان برای عشق به یادگیری باشید، چیز جدیدی یاد بگیرید. بعضی از مردم دوست دارند زبان های گوناگون بیاموزند؛ دیگران دوست دارند همگام با جدیدترین سرمایه گذاری های فن آوری باشند. بسیاری از افراد چیزهایی را یاد میگیرند که در حرفه آنها مفید خواهد بود، مانند اصول اولیه IT. فضای قوی یادگیری کارهای جدید ,می تواند بهره وری شخصی و کسب و کار را تا ۳۷ درصد افزایش دهد.

  با آموزشهای آنلاین، دوره ها و برنامه های اطلاعاتی مبتنی بر وب که به شما یاری میرسانند، دیگر بهانه ای برای یاد نگرفتن چیزهای جدید وجود نخواهد داشت.

  1. تمرکز حواس

  دلیلی که امروزه یوگا به یکی از محبوب ترین تمرینهای سلامتی تبدیل شده است این است که: تمرکز حواس می تواند به شما کمک کند آرامش داشته باشید،  بهره وری خود را بهبود بخشید، خلاقیت خود را بیشتر کنید و به طور کلی سلامتی خود را حفظ نمایید. توجه به این نکته مهم است که تمرین تمرکز حواس لزوما به معنای انجام یوگا یا حتی مراقبه نمیباشد، هر چند هر دوی این شیوه ها این کار را انجام میدهند. اینکار به سادگی می تواند به معنای نشستن در آرامش به مدت ۲۰ دقیقه  ودو بار در روز، و یا تکیه دادن به صندلی تان، خیره شدن به سقف و فراموش کردن جهان بیرون برای مدت ۱۰ دقیقه باشد.

  1. خدمات

  خدمت به جامعه به شما کمک می کند تا در کنار کار خود به چیزهایی که ممکن است شما را قادر به ارزیابی چگونگی بهبود کسب و کارتان نماید فکر کنید. این بهترین راه برای درک اهمیت کاری که انجام میدهید و کاهش استرس میباشد که از تمرکز مداوم بر مشکلاتتان ناشی میشود.

  1. مطالعه

  مطالعه بهترین راه برای همگام شدن و مطلع بودن از فعالیت های افراد موفق و کامیاب میباشد. این که شما از آخرین اخبار مطلع باشید، یا یک کتاب خود آموز در زمینه ی کسب و کار بخوانید و یا زندگینامه فرد موفقی که او را تحسین میکنید بخوانید، همه ی این موارد می تواند به افزایش خلاقیت شما کمک نموده، روند فکری شما را در کارتان بهبود بخشد و استرس شما را پس از یک روز طولانی از بین ببرد.

  1. خانواده

  هر از گاهی به خودتان استراحت دهید و تمام توجه خود را به کسانی که از همه بیشتر دوست دارید معطوف نمایید. فقط برای چند ساعت در هفته، فکر کردن در مورد چیزهایی که در محل کار اتفاق می افتد را متوقف کنید و از آنچه که در خانه میگذرد لذت ببرید. افراد سالم، شاد و سودمند درک میکنند که سپری کردن ا

  نوشته میخواهید موفق شوید اولین بار در ماهان تیموری |روانشناسی ثروت |کسب و کار پدیدار شد.

 • مهسا فرازمند
 • ۰
 • ۰


 • قانون میتوز و افزایش درآمد

  قانون میتوز در علم ثروتمند شدن معنی و مفهوم بسیار مهم و جذابی دارد و می‌توان با استفاده از این قانون بارها به درآمد و ثروت خود افزود. قانون میتوز در علم زیست‌شناسی نوعی تقسیم سلولی است که با نام تقسیم دوتایی نیز شناخته می‌شود. زمانی که یک سلول شروع به تقسیم شدن می‌کند طی مراحلی تبدیل به دو سلول کاملاً شبیه به سلول اولیه می‌شود. در نظر بگیرید یک سلول تبدیل به دو سلول با همان ویژگی‌ها، خاصیت و شکل و اندازه می‌شود. این‌یک قانون قدرتمند در آفرینش است. قانونی که طی آن جهان آفریده‌شده و وسعت یافته است.

   

  یکی از مهم‌ترین قوانینی که می‌توان در کنار قانون میتوز به آن اشاره‌ کرده قانون تکامل است. قانون تکامل همان قانونی است که در اطرافمان آن را می‌بینیم. همه‌چیز در حال کامل شدن است. مثبت یا منفی، فرقی نمی‌کند سمت‌وسو را ما تعیین می‌کنیم؛ بنابراین سعی کنید به سمت مثبت هر چیز قدرت داده و آن را کامل کنید. دقیقاً مانند جورچین به‌هم‌ریخته که به‌مرور آن را کامل می‌کنیم. چه این جورچین تصویر فقر باشد و چه ثروت، فرقی نمی‌کند این را ما تعیین می‌کنیم.

   

  و اما قانون میتوز در کسب ثروت و افزایش درآمد چه جایگاهی دارد؟ قانون میتوز مهم‌ترین قانون در کسب ثروت است. به‌طوری‌که می‌توان گفت روند کسب ثروت، همان قانون میتوز است. درواقع در ابتدا باید درآمدتان را دو برابر کنید و در مرحله‌ی بعدی نیز درآمدتان را دو برابر کنید و … .

   

  با عرض پوزش تصویر قانون میتوز نمایش داده نمی شود

   

  این شکل به‌طور کاملاً واضح قانون میتوز را نمایش می‌دهد. درآمد شما نیز به همین شیوه افزایش پیدا می‌کند.

  در ابتدا باید درصدد افزایش درآمدتان تا دو برابر باشید. در این صورت طبق قانون درست عمل کرده‌اید. برای مثال اگر ماهیانه یک‌میلیون تومان درآمد دارید باید به فکر دو برابر کردنش باشید.

  برای اینکه درآمدتان را دو برابر کنید باید چه‌کار کنید؟ چه ایده‌هایی برای افزایش درآمدتان دارید؟ اگر در مجموعه و سازمانی مشغول به کار هستید، سعی کنید با فردی که حقوقی دو برابر شما می‌گیرد، صحبت کنید و عملکردش را و شیوه کارش را بررسی کنید. از او بخواهید کمی از کارهایی که انجام می‌دهد، مهارت‌هایی که دارد و … با شما صحبت کند. سعی کنید قابلیت‌های خودتان را بالا ببرید تا به آن جایگاه برسید.

  افرادی هم که کسب‌وکار شخصی خودشان رادارند، به بررسی کسب‌وکارهای بالاتر از خودشان بپردازند؛ همیشه به این توجه کنید: هیچ کسب‌وکاری غیراصولی و بدون برنامه‌ای خاص رشد نکرده است بلکه پشت هر رشد و پیشرفتی تدبیری، عملکردی و قانونی وجود دارد که با آگاهی از آن‌ها شما نیز می‌توانید به آن دستاوردها برسید.

  نوع تبلیغات و شیوه‌ی درست این کار بسیار مهم است. در بخش کلوپ میلیاردرهای سایت به موضوع مهم تبلیغات پرداختیم. همان‌طور که می‌دانید یکی از مهم‌ترین عواملی تأثیرگذار درفروش بیشتر، سود بیشتر و درنتیجه افزایش درآمد تبلیغات است. شیوه‌ی صحیح تبلیغات را در این بخش از سایت ببینید.

  پیشنهاد می‌کنم مقالات مربوط به این موضوع را نیز پیگیری کرده و مطالعه کنید.

  دوره رایگان نوابغ ثروت ساز را از دست ندهید. شرکت در این دوره کاملا رایگان است.

   

  با عرض پوزش تصویر با مشکل مواجه است

   

  نوشته قانون میتوز و افزایش درآمد اولین بار در ماهان تیموری |روانشناسی ثروت |کسب و کار پدیدار شد.

 • مهسا فرازمند